+90 (312) 413 3363 vetexpreska2@gmail.com

VetExpress 1. kısa süreli ortak personel eğitimi 3-10 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirildi.

VetExpress projesi birinci Kısa Süreli Ortak Personel Eğitimi etkinliği, 3-10 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirildi. Bu ilk ortak personel eğitiminin amacı; kilit personele (öğretmenler, uzmanlar ve yöneticiler) proje kapsamında geliştirilen öğrenci, öğretmen, veli, okul rehbeleri ve ECVET Kredi Transferi için Karşılıklı Sözleşme Şablonlarını kullanımı konusunda eğitim vermektir. Eğitim faaliyeti, farklı kredi transferi senaryolarının uygulanmasını da kapsamaktadır.

Eğitim İcerikleri

Adım Adım ECVET

ECVET örnekleri

Türkiye

VetExpress

İtalya Eğitim Sistemi

İspanya Eğitim Sistemi

ECVET örnekleri

İspanya

Egitimden Görüntüler