+90 (312) 413 3363 vetexpreska2@gmail.com

VetExpress 2. kısa süreli ortak personel eğitimi 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Lecce şehrinde gerçekleştirildi.

VetExpress projesi birinci Kısa Süreli Ortak Personel Eğitimi etkinliği, 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Lecce şehrinde gerçekleştirildi. İkinci ortak personel eğitiminin amacı; kilit personele (öğretmenler, uzmanlar ve yöneticiler) proje kapsamında geliştirilen öğrenci, öğretmen, veli, okul rehbeleri ve ECVET Kredi Transferi için Karşılıklı Sözleşme Şablonlarını kullanımı, ayrıca oluşturulmuş olan platformun kullanımı konusunda eğitim vermektir. Eğitim faaliyeti, farklı kredi transferi senaryolarının uygulanmasını da kapsamaktadır. Eğitim sırasında önce şablonlar kağıt üzerinde doldurdu. Sonrasında guruplar oluşturularak platform üzerinde uygulandı. 

Eğitim İcerikleri

Adım Adım ECVET

Egitimden Görüntüler